اقلام موجود دیجی صنعت کالا

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ترمینال توزیع باس بار
    ترمینال توزیع دو پل
    ترمینال توزیع دو پل 8 پیچ 80 آمپر FJ-208/80B موجود در انبار ۶۶۵,۵۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 18 پیچ 80 آمپر FJ-218/80B موجود در انبار ۱,۱۵۱,۷۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 100 آمپر FJ-207/100B در انبار موجود نیست ۷۶۵,۶۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر FJ-207/125BE در انبار موجود نیست ۷۶۵,۶۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 125 آمپر FJ-211/125BE در انبار موجود نیست ۱,۱۲۳,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 100 آمپر FJ-215/100B موجود در انبار ۲,۰۶۴,۷۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 125 آمپر FJ-215/125B موجود در انبار ۲,۰۶۴,۷۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر FJ-207/125B در انبار موجود نیست ۱,۳۰۲,۴۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 100 آمپر FJ-211/100B موجود در انبار ۱,۱۲۳,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل
    ترمینال توزیع تک پل 80 آمپر FJ80A موجود در انبار ۶۱۲,۸۱۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر FJ125A موجود در انبار ۱,۲۵۰,۷۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 160 آمپر FJ160A موجود در انبار ۱,۲۷۴,۹۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 175 آمپر FJ175A موجود در انبار ۲,۵۲۴,۵۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر FJ250A موجود در انبار ۳,۶۲۰,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 400 آمپر FJ400A در انبار موجود نیست ۳,۸۵۱,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 500 آمپر FJ500A در انبار موجود نیست ۴,۱۰۶,۳۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر دو پیچ FJ125A-1P موجود در انبار ۷۹۲,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ FJ250A-1P موجود در انبار ۲,۹۵۶,۸۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ محافظ دار FJ250AL موجود در انبار ۲,۴۴۷,۵۰۰ریال
    ترمینال توزیع سه پل
    ترمینال توزیع 3 پل 21 پیچ 175 آمپر FJ175A-3P موجود در انبار ۴,۰۷۹,۹۰۰ریال
    ترمینال توزیع 3 پل با نول 125 آمپر FJ125A-3P+N موجود در انبار ۳,۱۸۵,۶۰۰ریال
    ترمینال توریع چهار پل (مخصوص سه فاز همراه با نول)
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 40 آمپر FJ-413/40B در انبار موجود نیست ۲,۸۳۱,۴۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 8 پیچ 80 آمپر FJ-408/80B موجود در انبار ۱,۱۷۲,۶۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 80 آمپر FJ-413/80B موجود در انبار ۱,۷۶۱,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر FJ-407/125BE موجود در انبار ۱,۴۷۹,۵۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر FJ-411/125BE موجود در انبار ۲,۲۹۴,۶۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر FJ-415/125BE موجود در انبار ۲,۹۰۶,۲۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر FJ-412/160BH موجود در انبار ۶,۴۲۶,۲۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 15 پیچ 100 آمپر FJ-415/100B در انبار موجود نیست ۲,۹۰۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر FJ-407/125B موجود در انبار ۲,۸۵۵,۶۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 11 پیچ 100 آمپر FJ-411/100B موجود در انبار ۲,۳۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر FJ-412/160B در انبار موجود نیست ۶,۴۲۶,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر FJ-411/125B در انبار موجود نیست ۳,۷۵۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر FJ-415/125B در انبار موجود نیست ۴,۶۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 18 پیچ 80 آمپر FJ-418/80B در انبار موجود نیست ۲,۲۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 7 پیچ 100 آمپرFJ-407/100B در انبار موجود نیست ۱,۴۸۰,۰۰۰ریال
    ترمینال فشاری
    ترمینال چاقویی کانکتور 2 پل FJ-402 موجود در انبار ۳۸,۵۰۰ریال
    ترمینال چاقویی یا اهرمی 3 پل FJ-403 موجود در انبار ۴۷,۳۰۰ریال
    کانکتور 5 پل اهرمی FJ-405 موجود در انبار ۷۱,۵۰۰ریال
    شینه ارت و نول
    شینه نول 6 پیچ FKG2-06L موجود در انبار ۱۹۲,۵۰۰ریال
    شینه نول 10 پیچ کاور دار FKG10L-A موجود در انبار ۲۳۵,۴۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ FKG2-08S موجود در انبار ۱۲۶,۵۰۰ریال
    شینه نول 12 پیچ FKG2-12S در انبار موجود نیست ۱۷۰,۵۰۰ریال
    شینه نول 14 پیچ FKG2-14S موجود در انبار ۱۹۲,۵۰۰ریال
    شینه ارت 10پیچ کاور دار FKG10L-AD در انبار موجود نیست ۲۴۶,۴۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ FKG2-08L موجود در انبار ۲۳۴,۳۰۰ریال
    شینه ارت 12 پیچ کاور دار FKG12L-AD در انبار موجود نیست ۲۹۱,۵۰۰ریال
    شینه نول 10 پیچ FKG2-10L موجود در انبار ۲۷۵,۰۰۰ریال
    شینه نول 12 پیچ FKG2-12L موجود در انبار ۳۱۵,۷۰۰ریال
    شینه نول 14 پیچ FKG2-14L موجود در انبار ۳۵۷,۵۰۰ریال
    شینه نول 18 پیچ FKG2-18L موجود در انبار ۴۳۷,۸۰۰ریال
    شینه نول 6 پیچ FKG2-06S موجود در انبار ۱۰۶,۷۰۰ریال
    شینه نول4 پیچ کاور دار FKG04L-A موجود در انبار ۱۰۶,۷۰۰ریال
    شینه نول 10 پیچ FKG2-10S موجود در انبار ۱۵۰,۷۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ کاور دار FKG08L-A موجود در انبار ۱۹۱,۴۰۰ریال
    شینه نول 18 پیچ FKG2-18S موجود در انبار ۲۳۵,۴۰۰ریال
    شینه ارت 4 پیچ کاور دار FKG04L-AD موجود در انبار ۱۱۳,۳۰۰ریال
    شینه ارت 6 پیچ کاور دار FKG06L-AD موجود در انبار ۱۵۶,۲۰۰ریال
    شینه ارت 8 پیچ کاور دار FKG08L-AD موجود در انبار ۲۰۱,۳۰۰ریال
    شینه نول 6 پیچ کاور دار FKG06L-A در انبار موجود نیست ۱۹۱,۴۰۰ریال
    شینه ارت و نول
    ترمینال باس بار
فیوز مینیاتوری تک فاز
    محصولات شرکت CHINT
    فیوز مینیاتوری دو پل 25 آمپر موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز محافظ جان تک پل+نول32 آمپر-30میلی آمپر ترکیبی(NB1L-32A) موجود در انبار ۲,۵۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز محافظ جان تک پل+نول 25 آمپر-30میلی آمپر ترکیبی(NB1L-25A) موجود در انبار ۲,۵۳۵,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر NSC موجود در انبار ۴۴۶,۶۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر NSC موجود در انبار ۴۴۶,۶۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر NSC موجود در انبار ۴۲۷,۹۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز10آمپر NSC موجود در انبار ۴۲۷,۹۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر NSC موجود در انبار ۴۲۷,۹۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر NSC موجود در انبار ۴۲۷,۹۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر NSC موجود در انبار ۴۲۷,۹۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز32 آمپر NSC موجود در انبار ۴۲۷,۹۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر NSC موجود در انبار ۴۲۷,۹۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز50آمپر NSC موجود در انبار ۴۹۰,۶۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر NSC موجود در انبار ۴۹۰,۶۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز
    محصولات شرکت CHINT
    فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر موجود در انبار ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر موجود در انبار ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر موجود در انبار ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر موجود در انبار ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر موجود در انبار ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر موجود در انبار ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر موجود در انبار ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر موجود در انبار ۱,۲۲۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر موجود در انبار ۱,۲۲۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر موجود در انبار ۳,۷۱۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 125 آمپر در انبار موجود نیست ۴,۵۴۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 100 آمپر موجود در انبار ۳,۸۷۰,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپرNSC موجود در انبار ۳,۸۵۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 2 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۴۲۴,۵۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 4 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۴۰۰,۳۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۴۰۰,۳۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۴۰۰,۳۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۴۰۰,۳۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۴۰۰,۳۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۴۰۰,۳۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۴۰۰,۳۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۴۰۰,۳۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۵۰۹,۲۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۵۰۹,۲۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز100 آمپر موجود در انبار ۴,۰۴۳,۶۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز125 آمپر موجود در انبار ۴,۷۴۴,۳۰۰ریال
ترمینال ریلی
ترمینال ریلی سایز 2.5 FJ3N موجود در انبار ۳۲,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ5N 4 موجود در انبار ۴۷,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ6N 6 موجود در انبار ۶۱,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 10 FJ10N موجود در انبار ۷۴,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ16N 16 موجود در انبار ۱۴۴,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ35NE 35 موجود در انبار ۲۹۸,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 50 FJ50 موجود در انبار ۵۰۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 70 FJ70 موجود در انبار ۶۵۹,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 95 FJ95 موجود در انبار ۱,۲۶۲,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 150 FJ150 در انبار موجود نیست ۲,۴۲۵,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 2.5 FJ2.5B/D موجود در انبار ۱۳۹,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 4 FJ5N/D موجود در انبار ۱۷۳,۷۵۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 6FJ6N/D موجود در انبار ۱۹۷,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 10 FJ10N/D موجود در انبار ۲۲۳,۷۵۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 16 FJ16N/D موجود در انبار ۲۹۸,۷۵۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 35 FJ35NL/D موجود در انبار ۴۷۷,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 50 FJ50/D در انبار موجود نیست ۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 70 FJ70/ND در انبار موجود نیست ۳,۴۵۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 95 FJ95/D در انبار موجود نیست ۳,۴۳۰,۰۰۰ریال
بست انتهایی E/FJ موجود در انبار ۲۹,۰۴۰ریال
بست انتهای فنری(E/117) موجود در انبار ۲۵,۱۹۰ریال
ترمینال فیوز خور دارای نشان گر FJ-5HESI LED در انبار موجود نیست ۳۰۵,۰۰۰ریال
ترمینال فیوز خورFJ-4HESI موجود در انبار ۲۶۲,۵۰۰ریال
جمپر ترمینال 4 ریلی FBI10-6 موجود در انبار ۳۲۹,۰۰۰ریال
جمپر ترمینال ریلی 2.5 FBRN 10-5N موجود در انبار ۳۱۲,۵۰۰ریال
جمپر ترمینال 6 FBI10-8 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
جمپر ترمینال 10 FBI10-10 موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
جمپر ترمینال ریلی سایز 16 FBI10-12 موجود در انبار ۷۴۴,۰۰۰ریال
جمپر ترمینال 35 FBI10-15 در انبار موجود نیست ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
شماره ترمینال سایز 2.5 zb5 موجود در انبار ۲۸,۵۰۰ریال
بی متال
    محصولات شرکت CHINT
    بی متال 1 تا 1.6 آمپر NR 2-25 G موجود در انبار ۱,۶۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال 1.6 تا 2.5 NR 2-25 G موجود در انبار ۱,۶۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال 2.5 تا 4 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۶۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال4 الی 6 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۶۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال 5.5 تا 8 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۶۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال 7 تا 10آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۶۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال 9 تا 13 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۶۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال 63 تا 80 آمپرNR2-93G موجود در انبار ۳,۵۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال 12 تا 18 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۶۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال17 تا 25 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۶۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال 23 تا 32 آمپر NR2-36G در انبار موجود نیست ۳,۵۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال 30 تا 40 آمپر NR2-93G موجود در انبار ۳,۵۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال 37 تا 50 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۳,۵۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال 48 تا 65 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۳,۵۹۰,۰۰۰ریال
    بی متال 55 تا 70 آمپر NR2-93G موجود در انبار ۳,۵۹۰,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    بی متال 1 الی1.7 NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 1.6 الی 2.5 NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 2.5 الی 4 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 4 الی 6 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 5.5 الی 8 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 7 الی 10 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 9 الی 13 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 12 الی 18 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 16 الی 24 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 0.1 الی 0.16 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 0.16 الی 0.25 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 23 الی 32 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۷۲۰,۰۰۰ریال
    بی متال 0.25 الی 0.4 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 0.4 الی 0.63 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 30 الی 40 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۷۲۰,۰۰۰ریال
    بی متال 0.63 الی 1 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    بی متال 37 الی 50 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۷۲۰,۰۰۰ریال
    بی متال 48 الی 68 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۷۲۰,۰۰۰ریال
    بی متال 63 الی 80 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۷۲۰,۰۰۰ریال
    بی متال 80 الی 95 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۷۲۰,۰۰۰ریال
کابلشو و لوازم جانبی
کابلشو مسی سایز 10 سوراخ 6 موجود در انبار ۲۷,۳۳۵ریال
کابلشو مسی سایز 10 سوراخ 8 موجود در انبار ۲۷,۳۳۵ریال
کابلشو مسی سایز 16 سوراخ 6 موجود در انبار ۳۹,۳۸۰ریال
کابلشو مسی سایز 16 سوراخ8 موجود در انبار ۳۹,۳۸۰ریال
کابلشو مسی سایز25سوراخ 8 موجود در انبار ۶۵,۱۲۰ریال
کابلشو مسی سایز 35 سوراخ10 موجود در انبار ۱۰۹,۲۸۵ریال
کابلشو مسی سایز 50 سوراخ 10 موجود در انبار ۱۶۳,۹۰۰ریال
پایه ریل موجود در انبار ۵۵,۰۰۰ریال
کابلشو مسی سایز 70 سوراخ 12 موجود در انبار ۲۳۹,۵۸۰ریال
کابلشو مسی سایز95 سوراخ 12 موجود در انبار ۲۷۳,۳۵۰ریال
کابلشو مسی سایز 120 سوراخ 12 موجود در انبار ۳۲۱,۷۵۰ریال
کابلشو مسی سایز 150سوراخ 12 موجود در انبار ۴۰۲,۴۹۰ریال
کابلشو مسی سایز185 سوراخ 16 موجود در انبار ۵۵۸,۸۰۰ریال
کابلشو مسی سایز 240 سوراخ 16 موجود در انبار ۷۶۸,۹۰۰ریال
کابلشو مسی سایز 300 سوراخ 20 موجود در انبار ۱,۱۱۷,۶۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 16 سوراخ12 موجود در انبار ۲۱۰,۱۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 25 سوراخ12 موجود در انبار ۲۱۲,۳۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز35سوراخ12 موجود در انبار ۲۹۱,۵۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 50 سوراخ12 موجود در انبار ۳۲۸,۳۵۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز70سوراخ12 موجود در انبار ۳۶۸,۵۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 95 سوراخ12 موجود در انبار ۴۵۱,۰۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 120 سوراخ12 موجود در انبار ۵۲۲,۵۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 150 سوراخ12 موجود در انبار ۶۸۷,۵۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز185سوراخ12 موجود در انبار ۸۴۱,۰۶۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 240 سوراخ12 موجود در انبار ۱,۰۵۵,۴۵۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 300 سوراخ12 موجود در انبار ۱,۲۰۶,۱۵۰ریال
رابط بیمتال GTLسایز 10-16 در انبار موجود نیست ۱۶۳,۳۵۰ریال
رابط بیمتالGTLسایز16-25 در انبار موجود نیست ۱۶۳,۳۵۰ریال
رابط بیمتال GTL سایز25-35 در انبار موجود نیست ۲۳۳,۲۰۰ریال
رابط بیمتال GTL سای35-50 در انبار موجود نیست ۲۷۸,۳۰۰ریال
رابط بیمتالGTL سایز50-70 در انبار موجود نیست ۳۱۲,۴۰۰ریال
سیم و کابل
سیم برق افشان 0.75*1 مسی الوان موجود در انبار ۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 1*1 مسی الوان موجود در انبار ۳,۲۴۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 1.5*1 مسی الوان موجود در انبار ۴,۳۲۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 2.5*1 مسی الوان موجود در انبار ۶,۹۶۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 4*1 مسی الوان موجود در انبار ۱۱۲,۸۰۰ریال
سیم برق افشان 6*1 مسی الوان موجود در انبار ۱۶۸,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 10*1 مسی الوان موجود در انبار ۳۰۲,۵۰۰ریال
سیم برق افشان 16*1 مسی الوان موجود در انبار ۴۷۰,۰۰۰ریال
سیم برق کیسه ای 1*2 الوان زنجان موجود در انبار ۷۵۳,۰۰۰ریال
سیم برق کیسه ای1.5*2 الوان زنجان موجود در انبار ۱۰۲,۰۰۰ریال
سیم برق کیسه ای 2.5*2 الوان زنجان موجود در انبار ۱۴۹,۳۰۰ریال
کابل برق افشان1*2 الوان زنجان موجود در انبار ۸۱,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 1.5*2 الوان زنجان موجود در انبار ۱۱۲,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 2.5*2 الوان زنجان موجود در انبار ۱۷۹,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 4*2 الوان زنجان موجود در انبار ۲۷۵,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 1*3 الوان زنجان موجود در انبار ۱۱۳,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 1.5*3 الوان زنجان موجود در انبار ۱۵۷,۰۰۰ریال
کابل برق افشان2.5*3 الوان زنجان موجود در انبار ۲۵۲,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 4*3 الوان زنجان موجود در انبار ۳۹۸,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 6*3 الوان زنجان موجود در انبار ۵۶۷,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 10*3 الوان زنجان موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 1*4 الوان زنجان موجود در انبار ۱۴۹,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 1.5*4 الوان زنجان موجود در انبار ۲۰۲,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 2.5*4 الوان زنجان موجود در انبار ۳۳۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 4*4 الوان زنجان موجود در انبار ۵۱۱,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 6*4 الوان زنجان موجود در انبار ۷۶۰,۰۰۰ریال
کابل افشان 1.5*5 الوان زنجان موجود در انبار ۲۵۹,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 2.5*5 الوان زنجان موجود در انبار ۴۱۴,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 6*5 الوان زنجان موجود در انبار ۹۵۲,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 0.5*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
سیم افشان برق 25*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۳۷۶,۰۰۰ریال
سیم برق مفتولی 16*1 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۵۶,۰۰۰ریال
سیم برق مفتولی25*1 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۸۰,۰۰۰ریال
سیم برق مفتولی 35*1 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۵۴۷,۵۰۰ریال
سیم برق بند تخت نایلونی0.5*2الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۷,۸۰۰ریال
سیم برق بند تخت نایلونی 0.75*2الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۵,۶۰۰ریال
سیم برق بند تخت نایلونی 1*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۵,۰۰۰ریال
سیم برق بند تخت نایلونی 1.5*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۵۱,۷۰۰ریال
سیم برق کیسه ای 0.5*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۱,۵۰۰ریال
سیم برق کیسه ای 0.75*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۹,۰۰۰ریال
سیم برق کیسه ای 4*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۲۹,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 6*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۱۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 10*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۵۲,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 0.75*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۴۴,۵۰۰ریال
کابل برق افشان 10*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۶۷۰,۰۰۰ریال
کابل افشان 1*5 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۰۲,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 10*5 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۸۴۶,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 4*5 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۴۰,۰۰۰ریال
کابل افشان 16*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱,۰۴۵,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 2.5*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۹۹,۵۰۰ریال
کابل برق مفتولی 4*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۵۵,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 6*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۲۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 10*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۷۶,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 4*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۱۷,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 6*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۱۷,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 10*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۵۴۰,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 10*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۷۰,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 16*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۲۵,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 16+25*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 16+35*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۸۲,۰۰۰ریال
کابل کین گراند در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 2.5*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۸۸,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 4*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۸۸,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 6*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۴۱۸,۰۰۰ریال
کابل برق مفتول مسی 10*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۶۹۳,۰۰۰ریال
کابل برق مفتول مسی 16*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتول مسی 16+25*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱,۵۲۸,۰۰۰ریال
کابل برق مفتول مسی 16+35*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱,۹۶۹,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 10*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۹۸,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 16*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۳۵,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 25*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۰۵,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 0.75*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۴,۰۰۰ریال
کلید اتوماتیک
    محصولات شرکت CHINT
        کلید اتوماتیک تنظیمی
        کلید اتوماتیک تنظیمی50 آمپر NM8-125S/3P50A در انبار موجود نیست ۱۰,۷۲۵,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی63 آمپر NM8-125S/3P63A در انبار موجود نیست ۱۰,۷۲۵,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی80آمپر NM8-125S/3P80A در انبار موجود نیست ۱۰,۷۲۵,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی100آمپر NM8-125S/3P100A در انبار موجود نیست ۱۰,۷۲۵,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی125آمپر NM8-125S/3P125A در انبار موجود نیست ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی160 آمپر NM8-125S/3P160A در انبار موجود نیست ۱۶,۷۱۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی250 آمپر NM8-125S/3P250A در انبار موجود نیست ۱۶,۷۱۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک فیکس
        کلید اتوماتیک 50 آمپرفیکس NM1-125H/3P50 در انبار موجود نیست ۶,۱۵۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس NM1-125H/3P63 در انبار موجود نیست ۶,۱۵۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس NM1-125H/3P80 در انبار موجود نیست ۶,۱۵۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس NM1-125H/3P100 در انبار موجود نیست ۶,۱۵۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس NM1-125H/3P160 در انبار موجود نیست ۹,۶۹۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس NM1-250H/3P200 در انبار موجود نیست ۹,۶۹۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس NM1-250S/3P250 در انبار موجود نیست ۹,۶۹۰,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
        کلید اتوماتیک تنظیمی
        کلید اتوماتیک فیکس
    محصولات مرلن
    کلید اتوماتیک16آمپر مرلن ژرن موجود در انبار ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک25آمپر مرلن ژرن موجود در انبار ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی (TERMIC)
    محصولات شرکت CHINT
    کلید حرارتی با دسته گردان0.4 تا0.6 آمپر NS2-25X 0.4-0.63 در انبار موجود نیست ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1 تا 1.6آمپر NS2-25X 1-1.6 موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1.6 تا2.5 آمپر NS2-25X 1.6-2.5 موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان2.5 تا 4 آمپر 4-2.5 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان4 تا 6.6 آمپر 6.3-4 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان6 تا 10آمپر 10-6 NS2-25 موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان9 تا14 آمپر 14-9 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان 13 تا 18آمپر 18-13 GNS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان17 تا 23 آمپر 23-17 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان20 تا 25آمپر 25-20 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی 25 تا 40 آمپر NS2-80B موجود در انبار ۹,۵۵۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی 40 تا 63 آمپر NS2-80B موجود در انبار ۹,۵۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی کلید حرارتی تیپ کوچک NS2-AU11-1NO+1NC موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی کلید حرارتی تیپ بزرگ NS2-AU11-1NO+1NC موجود در انبار ۱,۳۷۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی کلید حرارتی نصب از رو NS2-AE11-1NO+1NC موجود در انبار ۴۹۵,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    کلید حرارتی با دسته گردان0.25 الی0.16 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان0.16-0.14 NSC در انبار موجود نیست ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان0.4-0.25 NSC در انبار موجود نیست ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان0.63-0.4 NSC در انبار موجود نیست ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1-0.63 NSC در انبار موجود نیست ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1.6-1(NSC) در انبار موجود نیست ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان2.5-1.6(NSC) موجود در انبار ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان4-2.5(NSC) موجود در انبار ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان6.3-4(NSC) موجود در انبار ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان10-6(NSC) موجود در انبار ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان14-9(NSC) موجود در انبار ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان18-13(NSC) موجود در انبار ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان23-17(NSC) موجود در انبار ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان25-20(NSC) موجود در انبار ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان32-24(NSC) موجود در انبار ۴,۲۹۴,۴۰۰ریال
    کلید حرارتی فشاری40-25 (NSC) در انبار موجود نیست ۹,۹۸۴,۷۰۰ریال
    کلید حرارتی فشاری80-56(NSC) موجود در انبار ۹,۹۸۴,۷۰۰ریال
سیگنال ها و شستی ها
    محصولات شرکت CHINT
    کلید فرمان یکطرفه فلزی(NP2-BD21) موجود در انبار ۳۶۰,۰۰۰ریال
    شستی استارت چراغ دار در انبار موجود نیست ۵۲۵,۰۰۰ریال
    سشتی استپ قارچی موجود در انبار ۳۶۰,۰۰۰ریال
    شستی استارت استپ دوبل موجود در انبار ۵۴۹,۰۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه فلزی(NP2-BD33) موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰ریال
    شستی استارت موجود در انبار ۳۲۵,۰۰۰ریال
    سشتی استپ قارچی قفل شو موجود در انبار ۵۳۵,۵۰۰ریال
    شستی استپ موجود در انبار ۳۲۵,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    چراغ سیگنال LED سبز سالزر (PL16-22D-22MM GREEN) موجود در انبار ۱۸۰,۴۰۰ریال
    شستی استارت مشکی سالزر(SA-AA 1NO BLACK) در انبار موجود نیست ۲۴۳,۱۰۰ریال
    شستی استارت سبزسالزر(SA-AA21 1NO GREEN) در انبار موجود نیست ۲۴۳,۱۰۰ریال
    شستی استپ قرمز سالزر(SA22-AA42 1NC RED) در انبار موجود نیست ۲۴۳,۱۰۰ریال
    استپ امرجنسی قفل شو(SA22-AS542 1NC RED) موجود در انبار ۵۵۷,۷۰۰ریال
    کلید فرمان یکطرفه سالزر (SA22-AD21 1NO) در انبار موجود نیست ۳۱۴,۶۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه سالزر (SA22-AD33 1NO+1NO) در انبار موجود نیست ۴۰۰,۴۰۰ریال
    شستی استارت چراغ دار(SAA22-AW33M1 GREEN 220V) موجود در انبار ۷۱۰,۶۰۰ریال
    شستی استپ چراغ دار(SAA22-AW34M2 RED 220V) موجود در انبار ۷۱۰,۶۰۰ریال
    چراغ سیگنال ماژولار (SA22-AVM3-GREEN220V) در انبار موجود نیست ۵۲۴,۷۰۰ریال
    استارت استپ دوبل سالزر(SAA22-AL8325-1NO+1NC) موجود در انبار ۵۵۷,۷۰۰ریال
    استارت استپ دوبل چراغ دار سالزر(SAA22-AL8465-1NO+1NC) موجود در انبار ۹۷۷,۹۰۰ریال
    استپ امرجنسی قفل شو سوئیج دار سالزر(SA22-AS142 1NC RED) موجود در انبار ۷۳۴,۸۰۰ریال
    شستی استارت فلزی مشکی سالزر(SA22-BA21-1NO-BLACK) در انبار موجود نیست ۳۴۷,۶۰۰ریال
    شستی استارت فلزی سبز سالزر(SA22-BA31-1NO-GREEN) موجود در انبار ۳۴۷,۶۰۰ریال
    شستی استپ فلزی قرمز سالزر(SA22-BA42-1NC-RED) موجود در انبار ۳۴۷,۶۰۰ریال
    استپ امرجنسی فلزی ساده سالزر(SA22-BA42-1NC-RED) موجود در انبار ۴۷۶,۳۰۰ریال
    استپ امرجنسی قفل شو سالزر (SA22-BS542- 1NC RED) موجود در انبار ۷۵۰,۲۰۰ریال
    کلید فرمان یکطرفه فلزی سالزر (SA22-BD21 1NO) در انبار موجود نیست ۳۸۷,۲۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه فلزی سالزر (SA22-AD33-1NO+1NO) در انبار موجود نیست ۴۹۵,۰۰۰ریال
    شستی استارت چراغ دار فلزی سالزر(SAA22-BW33M1 GREEN 220V) در انبار موجود نیست ۶۳۲,۵۰۰ریال
    شستی استپ چراغ دار فلزی سالزر(SAA22-BW34M2 RED 220V) در انبار موجود نیست ۶۳۲,۵۰۰ریال
    چراغ سیگنال ماژولار سبز فلزی (SA22-BVM3-GREEN-220V) در انبار موجود نیست ۶۲۰,۴۰۰ریال
    استارت استپ دوبل فلزی سالزر(SAA22-BL8325-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۵۸۶,۳۰۰ریال
    استارت استوپ دوبل چراغ دار فلزی سالزر (SA22-BW8465-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۸۰۰,۸۰۰ریال
    کاور ژله ای شستی سالزر ( (IP COVER PUSH BUTTONS(ROND) در انبار موجود نیست ۴۲,۹۰۰ریال
    کاور شستی دوبل سالزر ( IP COVER DOUBLE PUSH BUTTON) در انبار موجود نیست ۵۹,۴۰۰ریال
    کنتاکت بسته شستی سالزر (SA-PBE10NO-GREEN) موجود در انبار ۸۵,۸۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه فلزی سالزر (SA22-AD33-1NO+1NO) در انبار موجود نیست ۴۹۵,۰۰۰ریال
    کنتاکت بازشستی سالزر (SA-PBE10NC-REED) موجود در انبار ۸۵,۸۰۰ریال
کنتاکتور
    محصولات شرکت CHINT
    تیغه کنتاکتور زیمنس مدل3RT1926-6A موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت NC7-0911 220V موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت NC7-1211 220V موجود در انبار ۱,۷۱۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 18 آمپر 220 ولت NC7-1811 220V موجود در انبار ۲,۱۶۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 25 آمپر 220 ولت NC7-2511 220V موجود در انبار ۲,۵۱۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 32 آمپر 220 ولت NC7-3211 220V موجود در انبار ۳,۵۸۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 40 آمپر 220 ولت NC1-4011 220V موجود در انبار ۴,۵۷۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 50 آمپر 220 ولت NC1-5011 220V موجود در انبار ۷,۳۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 65 آمپر 220 ولت NC1-6511 220V موجود در انبار ۸,۲۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 95 آمپر 220 ولت NC1-9511 220V موجود در انبار ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوار 220 ولت CJ19-2511 موجود در انبار ۲,۸۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 20 کیلو وار 220 ولت CJ19-3211 در انبار موجود نیست ۳,۳۷۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 25 کیلو وار 220 ولت CJ 19-43 موجود در انبار ۴,۴۹۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 30 کیلو وار 220 ولت CJ19-6321 موجود در انبار ۹,۷۳۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 50 کیلووار 220 ولت CJ19-9521 موجود در انبار ۱۳,۱۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 115 آمپر 220 ولت NC 2 - 115 موجود در انبار ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 150 آمپر 220 ولت NC2-150 موجود در انبار ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 185 آمپر 220 ولت NC2-185 در انبار موجود نیست ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 225 آمپر 220 ولت NC2-225 در انبار موجود نیست ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 265 آمپر 220 ولت NC2-265 در انبار موجود نیست ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 330 آمپر 220 ولت (NC2-330) در انبار موجود نیست ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی از بالا F4-22 220V موجود در انبار ۴۸۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی از بالا F4-11 220V موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۱,۷۰۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۱,۷۷۱,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 18 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۲,۲۳۳,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 25 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۲,۴۶۴,۰۰۰ریال
    کنتاکتور32 آمپر220 ولت NSC موجود در انبار ۳,۱۰۲,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 40 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۴,۷۳۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 50 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۶,۸۳۱,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 65 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۷,۶۶۷,۰۰۰ریال
    کنتاکتور80 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۹,۶۰۳,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 95 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۱۱,۳۰۸,۰۰۰ریال
لیمیت سوئیچ
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار(YBLX- ME/ 8104) موجود در انبار ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار تنظيمي(YBLX- ME/ 8108) موجود در انبار ۱,۲۹۵,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه تنظيمي ميله اي(YBLX- ME/ 8107) موجود در انبار ۱,۲۹۵,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ قرقره فشاري مستقيم(YBLX- ME/ 8112) موجود در انبار ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني با نوك پلاستيكي(YBLX- ME/ 8166) در انبار موجود نیست ۹۲۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني تمام فنر(YBLX- ME/ 8101) در انبار موجود نیست ۹۲۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ فشاري قرقره دار(YBLX - CK/ M 102) در انبار موجود نیست ۲,۷۴۵,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه(YBLX - CK/ M115) در انبار موجود نیست ۲,۷۴۵,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ يك طرفه(YBLX - CK/M 121) در انبار موجود نیست ۲,۷۴۵,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 HL) در انبار موجود نیست ۹۲۰,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 BZ) در انبار موجود نیست ۹۲۰,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي دسته بلند(YBLXW- 6 / 11 CL) در انبار موجود نیست ۸۷۰,۰۰۰ریال
تایمرها و رله های حفاظتی
کنترل فاز بدون نول راما اسپادانا موجود در انبار ۲,۵۹۰,۰۰۰ریال
کنترل بار 12الی20 صانت موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
سوپر کنترل فاز بدون نول راما اسپادانا موجود در انبار ۳,۱۹۰,۰۰۰ریال
مینی کنترل فاز میکرو پروسسوری راما اسپادانا موجود در انبار ۲,۵۹۰,۰۰۰ریال
ساعت نجومی 6A قطع و وصل متناسب با طلوع و غروب آفتاب و تایمر موجود در انبار ۳,۴۵۰,۰۰۰ریال
ساعت نجومی 20A قطع و وصل متناسب با طلوع و غروب آفتاب و تایمر موجود در انبار ۳,۷۷۰,۰۰۰ریال
ساعت فرمان 6A روزانه هفتگی و ماهانه راما اسپادنا موجود در انبار ۳,۴۵۰,۰۰۰ریال
ساعت فرمان 20A روزانه هفتگی و ماهانه راما اسپادنا موجود در انبار ۳,۷۷۰,۰۰۰ریال
ساعت فرمان دو رله راما اسپادانا موجود در انبار ۴,۴۳۰,۰۰۰ریال
سوپر تایمر 6 آمپر راما اسپادانا موجود در انبار ۲,۹۳۰,۰۰۰ریال
مولتی تایمر دیجیتال موجود در انبار ۳,۳۹۰,۰۰۰ریال
ترموستات 50- الی 125 درجه راما اسپادانا موجود در انبار ۴,۲۹۰,۰۰۰ریال
رطوبت سنج دیجیتالی راما اسپادانا موجود در انبار ۵,۴۹۰,۰۰۰ریال
کنترل بار دیجیتالی 1 الی 80 آمپر220 ولت راما موجود در انبار ۳,۴۵۰,۰۰۰ریال
کنترل بار دیجیتال 0.5 الی 20 آمپر 220 ولت راما موجود در انبار ۳,۴۵۰,۰۰۰ریال
تایمر ثانیه راما اسپادانا موجود در انبار ۱,۴۷۰,۰۰۰ریال
تایمر دقیقه راما اسپادانا موجود در انبار ۱,۴۷۰,۰۰۰ریال
تایمر ستاره مثلث راما اسپادانا موجود در انبار ۲,۱۵۰,۰۰۰ریال
تایمر راه پله راما اسپادانا موجود در انبار ۱,۷۷۰,۰۰۰ریال
ساعت فرمان پریزی دیجیتال راما اسپادانا موجود در انبار ۴,۴۹۰,۰۰۰ریال
فلوتر الکترونیکی راما اسپادانا موجود در انبار ۲,۸۹۰,۰۰۰ریال
ترموستات 0 الی 900 درجه راما اسپادانا موجود در انبار ۳,۹۳۰,۰۰۰ریال
سنسور فلوتر راما اسپادانا موجود در انبار ۵۳۰,۰۰۰ریال
محافظ کنتاکتور راما اسپادانا در انبار موجود نیست ۱,۴۹۰,۰۰۰ریال
کنترل فاز چینت(NJYB3-04) موجود در انبار ۴,۳۶۰,۰۰۰ریال
لوازم اندازه گیری
ولت متر تابلویی صانت موجود در انبار ۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
آمپر متر تابلویی صانت موجود در انبار ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
مولتی متر تابلویی صانت موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی
بست کمربندی 10 سانتی متری عرض 2.5 میلیمتر NSC موجود در انبار ۶۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی 15 سانتی متری عرض 2.5 میلیمتر NSC موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی 20 سانتی متری عرض 2.5 میلیمتر NSC موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی 15 سانتی متری عرض 3.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۱۳۳,۴۰۰ریال
بست کمربندی 20 سانتی متری عرض 3.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۱۶۶,۷۰۰ریال
بست کمربندی 25 سانتی متری عرض 3.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۱۹۷,۸۰۰ریال
بست کمربندی 30 سانتی متری عرض 3.6 میلیمترNSC در انبار موجود نیست ۲۱۱,۱۰۰ریال
بست کمربندی 37 سانتی متری عرض 3.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۲۷۴,۴۰۰ریال
بست کمربندی 20 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۲۹۰,۷۰۰ریال
بست کمربندی 25 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۳۳۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی 30 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۳۴۸,۹۰۰ریال
بست کمربندی 35 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی 40 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۵۴۳,۹۰۰ریال
بست کمربندی 45 سانتی عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۷۳۸,۲۰۰ریال
بست کمربندی 50 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۸۶۰,۳۰۰ریال
بست کمربندی 20 سانتی متری عرض 7.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۵۳۱,۵۰۰ریال
بست کمربندی 30 سانتی متری عرض 7.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۸۰۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی 40 سانتی متری عرض 7.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۸۲۲,۵۰۰ریال
بست کمربندی 55 سانتی متری عرض 7.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۲۳,۵۰۰ریال
لوازم هشدار دهنده
فن و دریچه فن تابلویی
دریچه فن(106*106)سالزر(ZL-801) در انبار موجود نیست ۵۰۰,۵۰۰ریال
دریچه فن(116*116)سالزر(ZL-802) در انبار موجود نیست ۵۰۰,۵۰۰ریال
دریچه فن(148.5*148.5)سالزر(ZL-803) در انبار موجود نیست ۶۸۰,۹۰۰ریال
دریچه فن(204*204)سالزر(ZL-804) در انبار موجود نیست ۱,۱۶۰,۵۰۰ریال
دریچه فن(255*255)سالزر(ZL-805) در انبار موجود نیست ۱,۶۸۱,۹۰۰ریال
دریچه فن(320*320)سالزر(ZL-806) در انبار موجود نیست ۲,۶۲۲,۴۰۰ریال
دریچه فن تبدیلی(204*204)سالزر (CT-205) در انبار موجود نیست ۱,۴۰۱,۴۰۰ریال
دریچه فن تبدیلی(255*255)سالزر (CT256) در انبار موجود نیست ۲,۰۲۲,۹۰۰ریال
ترموستات فن0تا60 درجه(KTS011) در انبار موجود نیست ۶۷۱,۰۰۰ریال
ترموستات هیتر 0تا60 درجه(KTO011) در انبار موجود نیست ۶۷۱,۰۰۰ریال
ترموستات هیتر -فن0تا60 درجه(ZR011) در انبار موجود نیست ۱,۵۶۲,۰۰۰ریال
ترموستات اتاقی20-تا60 درجه(NTL8000) در انبار موجود نیست ۲,۲۰۳,۳۰۰ریال
هایگرواستارت( رطوبت سنج) در انبار موجود نیست ۳,۸۰۳,۸۰۰ریال
کلید و پریز (صنعتی)
پریز ریلی NSC موجود در انبار ۲۵۹,۰۰۰ریال
محصولات بانک خازنی
اسکلت فلزی تابلو برق